خانه / سهمیه بندی

سهمیه بندی

سهمیه مرحله نهایی مسابقات بازیهای FIFA و PES ( که در استان کرمان برگزار میگردد ) در دو بخش آزاد و دانش آموزی در مجموع ۲۵۶ نفر ( ۶۴ نفر به ازای هر بخش ) میباشد. بدین ترتیب هر استان حداقل ۴ سهمیه در مجموع خواهد داشت و سهمیه بیشتر با توجه به نصبت شرکت کنندگان هر استان در هر رشته-بخش به کل سنجیده میشود.

نحوه سهمیه بندی برای هر بخش آزاد :

  • ۱ نفر به ازای هر استان ( هر استان حداقل ۱ نماینده به ازای هر بخش ) در مجموع ۳۱ نفر
  • ۲ نفر برتر بخش آنلاین – مرحله اول
  • ۳ نفر برتر بخش آنلاین – مرحله دوم
  • ۲۸ نفر بصورت تناسب بندی تعداد شرکت کننده به کل شرکت کنندگان
  • مجموع ۶۴ نفر

نحوه سهمیه بندی برای هر بخش دانش آموزی :

  • ۱ نفر به ازای هر استان ( هر استان حداقل ۱ نماینده به ازای هر بخش ) در مجموع ۳۱ نفر
  • ۳۳ نفر بصورت تناسب بندی تعداد شرکت کننده به کل شرکت کنندگان
  • مجموع ۶۴ نفر

نکته : متولیان و مجری جشنواره در تلاش برای افزایش تعداد سهمیه در مرحله نهایی هستند. در صورت افزایش تعداد سهمیه بصورت کلی یا جزئی اطلاعات تکمیلی متعاقبا” اعلام میگردد.

ثبت نام در مسابقات