خانه / تقویم مراکز استانی

تقویم مراکز استانی

مسابقات حضوری – مرحله استانی : ۱۰-۱۱-۱۲ بهمن ماه ۹۷

با توجه به گستردگی ” جشنواره ملی بازیهای رایانه ای خلیج فارس ” و احتمال وجود شرایط و ضوابط خاص در هر استان , شرکت کنندگان بازیهای حضوری بمنظور اطلاع از زمانبندی و تقویم برگزاری هر استان به پرتال اطلاع رسانی استان خود مراجعه نمایند.

برای دسترسی به پرتال اطلاع رسانی هر استان میتواند از منو اصلی قسمت نمایندگان استانی اقدام فرمایید.

ثبت نام در مسابقات